Thông báo tổ chức Khóa Đào tạo GWO Basic Safety Training (BST)

GWO Basic Safety Training (BST) chứng chỉ đầu tiên cần có trong ngành điện gió!

SafeTech Training Centre (SRE) – đơn vị được Tổ chức Điện gió Toàn cầu (GWO) trực tiếp công nhận – trân trọng thông báo về việc tổ chức Khóa đào tạo GWO Basic Safety Training như sau:

Tổng quan về khóa học:

Tổ chức Điện gió Toàn cầu (GWO) đã xây dựng khóa đào tạo an toàn cơ bản nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết cho những người làm việc trong lĩnh vực điện gió trên bờ hoặc ngoài khơi thông qua các khóa đào tạo lý thuyết và thực hành.

Chương trình Huấn luyện An toàn Cơ bản được GWO công nhận (GWO Basic Safety Training) bao gồm năm mô-đun:

  • Kỹ năng sinh tồn trên biển (GWO Sea Survival Training)
  • Kỹ năng sơ cứu (First Aid)
  • Kỹ năng xử lý nâng đỡ vật nặng (Manual Handling)
  • Kỹ năng phòng cháy chữa cháy (Fire Awareness)
  • Kỹ năng làm việc trên cao (Working at Heights)

 

Khóa học này phù hợp cho nhân sự làm việc trong ngành công nghiệp gió hoặc các lĩnh vực có liên quan và có nhiệm vụ trong môi trường tuabin gió, thường là tiếp xúc vật lý với tuabin gió hoặc kết cấu gió ngoài khơi.

Nội dung khóa học:

GWO Sea Survival Training

Thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành, Module GWO Sea Survival Training sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để hành động an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng đắn trong tất cả các khía cạnh của hoạt động ngoài khơi bao gồm từ bờ đến tàu lắp đặt hoặc WTG (Wind Turbine Generator) và ngược lại, đối với cả điều kiện vận hành bình thường và trường hợp khẩn cấp trong môi trường điện gió ngoài khơi.

Vui lòng truy cập khóa đào tạo GWO Sea Survival Training của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

GWO Working at Height Training

Mục đích của module GWO Working at Height Training là để các học viên có đủ điều kiện, thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành, biết cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân cơ bản, biết cách thực hiện công việc một cách an toàn trên cao và thực hiện công tác cứu hộ an toàn từ độ cao trong môi trường tuabin gió.

Vui lòng truy cập khóa đào tạo GWO Working at Height Training của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

GWO Manual Handling Training

Mục đích của module GWO Manual Handling Training là khuyến khích các thao tác xử lý mang vác vật nặng đúng và đào tạo học viên thực hiện công tác xử lý mang vác vật nặng một cách an toàn trong ngành / môi trường tuabin gió.

Vui lòng truy cập khóa đào tạo GWO Manual Handling Training của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

GWO Fire Awareness Training

Mục đích của module GWO Fire Awareness Training là cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành để phòng chống hỏa hoạn, tiến hành phán đoán ban đầu và thích hợp khi đánh giá đám cháy, quản lý việc sơ tán nhân sự để đảm bảo tất cả được sơ tán và tính toán an toàn trong trường hợp xảy ra đám cháy không thể kiểm soát được, và nếu được đánh giá là an toàn, sẽ dập tắt đám cháy ban đầu một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay cơ bản.

Vui lòng truy cập khóa đào tạo GWO Fire Awareness Training để tìm hiểu thêm.

GWO Basic First Aid Training

Mục đích của GWO Basic First Aid Training là cung cấp cho học viên các kỹ năng sơ cấp cứu an toàn và hiệu quả thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành trong môi trường công nghiệp tua-bin gió / WTG.

Vui lòng truy cập khóa đào tạo GWO Basic First Aid Training của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Chứng nhận:
Học viên được cấp chứng chỉ có giá trị toàn cầu với thời hạn 2 năm sau khi hoàn thành khóa học. Quá trình đào tạo sẽ được quản lý và lưu trữ tại hệ thống quản lý WINDA của GWO.

Lịch đào tạo: Thứ 2 hàng tuần

Địa điểm đào tạo:
Trung tâm Đào tạo SafeTech, Đường 11, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Thành phố Vũng Tàu.

Liên hệ tư vấn đào tạo:
Ms. Vân – Trưởng Phòng Đào Tạo
Trung tâm Đào tạo SafeTech – Công ty TNHH Năng lượng Xanh và Tái tạo Phương Nam
Điện thoại: 0902296222
Email: vannth@sre-vn.com

Chia sẻ

Nội dung chính

Chia sẻ

Tin liên quan