Khóa đào tạo cơ bản về các thiết bị phòng nổ cho các công trình Dầu khí – Nhà máy công nghệ

(EX GENERAL TRAINING FOR OIL AND GAS FACILITIES)

Mục tiêu:

 • Khóa học đặc biệt thích hợp để trang bị các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất cho các nhân sự thường xuyên làm việc với các thiết bị phòng nổ từ khâu lựa chọn, mua sắm và đánh giá đến khâu kiểm tra lắp đặt, bảo dưỡng cho các thiết bị chống nổ.
 • Trang bị các kiến thức cơ bản về cháy nổ, phân vùng nguy hiểm và các nguyên lý phòng nổ thông dụng được sử dụng cho các thiết bị trong các công trình dầu khí.
 • Trang bị kiến thức về hai hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là IECEx và ATEX.
 • Trang bị kiến thức về thiết kế, lựa chọn các thiết bị phòng nổ phù hợp với phân vùng nguy hiểm tại các công trình dầu khí.
 • Trang bị kiến thức về kiểm tra, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng cho các thiết bị phòng nổ.
 • Chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thực tế trong quá trình mua sắm, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị phòng nổ cho các công trình dầu khí.

Nội dung khóa học:

Phần 1 – Tổng quan về các nguyên lý phòng nổ

 • Các nguyên lý chống nổ
 • Phân vùng nguy hiểm
 • Kiểm tra kiến thức phần 1

Phần 2 – Các phương pháp phòng nổ được sử dụng cho các thiết bị

 • Các nguyên lý cơ bản của các phương pháp phòng nổ
 • Phương pháp phòng nổ Ex d, Ex e, Ex I, Ex m, Ex p, Ex q, Ex o, Ex t, Ex op, Ex n, Combination concept, Special concept.
 • Kiểm tra kiến thức phần 2

Phần 3 – Hệ tiêu chuẩn IECEx và hệ tiêu chuẩn ATEX cho các thiết bị phòng nổ

 • Các hệ tiêu chuẩn trên thế giới cho thiết bị phòng nổ
 • Marking thiết bị theo IECEx
 • Certificate thiết bị theo IECEx
 • Marking thiết bị theo ATEX
 • Certificate thiết bị theo ATEX
 • Hệ tiêu chuẩn IECEx
 • Hệ tiêu chuẩn ATEX
 • IECEx vs ATEX
 • Chia sẻ các bài học kinh nghiệm
 • Kiểm tra kiến thức phần 3

Phần 4 – Các phương pháp phòng nổ và chứng chỉ cho thiết bị không điện (Non-Electrical equipment)

 • Các loại bảo vệ phòng nổ cho thiết bị không điện
 • Marking phòng nổ cho các thiết bị không điện
 • Đánh giá nguy cơ về cháy nổ cho các thiết bị không điện
 • Kiểm tra kiến thức phần 4

Phần 5 – Các phương pháp phòng nổ và chứng chỉ cho các cụm thiết bị (Equipment assemblies)

 • Định nghĩa cho các cụm thiết bị
 • Vì sao cần phải có chứng chỉ phòng nổ cho cụm thiết bị
 • Chứng chỉ IECEx cho các cụm thiết bị
 • Chứng chỉ ATEX cho các cụm thiết bị
 • Kiểm tra kiến thức phần 5

Phần 6 – Kiểm tra lắp đặt, bảo trì cho các thiết bị phòng nổ

 • Nhu cầu cần thiết cho việc bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị phòng nổ
 • Các ảnh hưởng bên ngoài
 • Các cấp kiểm tra
 • Các loại kiểm tra
 • Các tài liệu
 • Đấu nối cáp
 • Lựa chọn Cable gland phù hợp cho các thiết bị phòng nổ
 • Kiểm tra phòng nổ cho thiết bị Ex d
 • Kiểm tra phòng nổ cho thiết bị Ex e
 • Kiểm tra phòng nổ cho thiết bị Ex n
 • Kiểm tra phòng nổ cho thiết bị Ex i
 • Chia sẻ các bài học kinh nghiệm
 • Kiểm tra kiến thức phần 6
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học:
 • Kiểm tra cuối khóa và chứng chỉ hoàn thành khóa học

Giảng viên:

 • Kinh nghiệm 15 năm thiết kế trong ngành Dầu khí
 • Đã có các chứng chỉ IECEx 01, 04, 07, 08, 09

Thông tin về khóa học 

 • Thời lượng: 3 ngày
 • Số lượng học viên: 10-20 người/ lớp

 

TALK TO US FOR A TRAINING CONSULTANCY & COURSE REGISTRATION

 • Ms. Van – Training Manager / Phone: 0902 296 222 / Email: vannth@sre-vn.com
 • Ms. Dien – Training Coordinator / Phone: 0975 201 017 / Email: dienltm@sre-vn.com
 
Chia sẻ

Latest News

Share

Related News

LIFEBOAT SERVICE TECHNICIAN TRAINING COURSE

Service Personnel Initial and Level 1 Training Certification After the training, you are awarded 2 kinds of certificates including Personnel Initial Training Certificate and Level